Zaloguj się

rezerwować

reserve

Utrzymywać lub zabezpieczać i/lub przeznaczać na konkretnądziałalność: pewną ilość towarów, pewną wielkość potencjału zasobów (magazynów, sklepów, środków transportu, środków produkcji). Można też rezerwować te środki na zapotrzebowanie pewnych okresów w przyszłości, aby mieć pewność, że określone towary i/lub zdolności będą obecne i/lub dostępne do prowadzenia działalności w tych okresach. Na przykład rezerwowanie: towarów dla konkretnych klientów, zdolności produkcyjnych do wykonania konkretnego zamówienia, środków transportu do realizacji konkretnych dostaw.