Zaloguj się

RFID

Radio-Frequency Identification

Zob. identyfikacja radiowa.