Zaloguj się

ROI

return on investment

Zob. zysk z inwestycji.
Zobacz też: