Zaloguj się

rozdzielnictwo robót

shop planning

Przydzielanie zadań poszczególnym stanowiskom produkcyjnym,środkom transportu wewnętrznego, pracownikom produkcyjnym oraz pomocniczym w celu sprawnego przepływu materiałów pomiędzy stanowiskami, przezbrajania stanowisk i wykonywania poszczególnych operacji. Rozdzielnictwo robót stanowi najniższy szczebel planowania w warunkach struktury technologicznej i przedmiotowej. W warunkach struktury liniowej jest ograniczone zwykle do nadzoru nad bieżącą eksploatacją i konserwacją maszyn i urządzeń. Zob. struktura technologiczna, struktura przedmiotowa.