Zaloguj się

rozkładanie zapotrzebowania w czasie

time-phased material planning, time phasing

Technika opracowania harmonogramu zapotrzebowania przez przypisywanie wyliczonym zapotrzebowaniom terminów przypadających na kolejne okresy.