Zaloguj się

równoważenie obciążeń

balancing work load

Technika sterowania przepływem strumienia materiałóww jednostce produkcyjnej, stosowana dla utrzymania równomiernego rozkładu obciążenia poszczególnych stanowisk
i stałego natężenia przepływu. Punktem wyjścia jest identyfikacja wąskich przekrojów - stanowisk i/lub grup stanowisk, przed którymi tworzą się kolejki oczekujących na wykonanie operacji. Na podstawie normatywnej długotrwałości operacji planuje się obciążenia poszczególnych stanowisk tak, aby uzyskać równomierny, rytmiczny przepływ. Do planowania obciążeń wykorzystuje się specjalne modele matematyczne i oprogramowanie.