Zaloguj się

zapasy rozdzielające

rate-based decoupling of inventories

Technika organizacji współpracy dwóch (lub więcej) procesów o różnej wydajności polegająca na wprowadzeniu pomiędzy nie zapasu umożliwiającego ciągłą realizację procesu o niższej wydajności. Typowym obszarem zastosowania tej techniki są procesy aparaturowe.
Zobacz też: