Zaloguj się

równoważenie zapotrzebowania w okresach

part period balancing

Dynamiczna technika ustalania wielkości partii, oparta na tej samej logice, co technika minimalnego kosztu jednostkowego, lecz uwzględniająca dodatkowo prognozę zapotrzebowania w kolejnych okresach. Wielkość partii ustalana jest po sprawdzeniu, czy skumulowanie partii pokrywających zapotrzebowanie dwóch kolejnych okresów jest uzasadnione ze względu na koszty.