Zaloguj się

różnicowe planowanie zapotrzebowania materiałowego

net change MRP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego realizowanew ten sposób, że raz opracowany harmonogram zapotrzebowania jest cały czas przechowywany w systemie, a kolejne zapotrzebowania wynikające z głównego harmonogramu produkcji są do niego sukcesywnie dopisywane. Powoduje to, że zmiany w harmonogramie zapotrzebowania dotyczą jedynie materiałów wchodzących do rozpatrywanych kolejno pozycji głównego harmonogramu produkcji. Różnicowe planowanie zapotrzebowania materiałowego realizowane może być na bieżąco (po wprowadzeniu kolejnej pozycji do głównego harmonogramu produkcji) lub okresowo, np. codziennie. Zob. pozycja głównego harmonogramu produkcji.