Zaloguj się

RRP

Resource Requirements Planning

Zob. planowanie zapotrzebowania zasobów.
Zobacz też: