Zaloguj się

ruchoma suma roczna

moving annual total - MAT

Finansowa i/lub ilościowa wielkość danej zmiennej (popytu, obrotów, produkcji itd.) w okresie minionych dwunastu miesięcy, uzupełniana co miesiąc poprzez dodawanie do ostatniej wielkości MAT liczby odnoszącej się do nowego miesiąca i odejmowanie od niej liczby odnoszącej się do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.