Zaloguj się

ruchoma średnia roczna

moving annual average - MAA

Średnia (ważona) miesięczna wynikająca z serii następujących po sobie liczb dotyczących okresu dwunastu miesięcy. Średnią określa się jako ruchomą, ponieważ w każdym z okresów odrzuca się pierwszy z miesięcy, a uwzględnia kolejny.