Zaloguj się

schemat wyrobu

product tree

Struktura przedstawiająca wyróżnione ze względu na cel prezentacji elementy wyrobu lub grupy wyrobów.
Zawiera ona zwykle:
- informację na temat ilości i sekwencji wyróżnionych poziomów wyrobu. Każdy z poziomów składa się co najmniej z jednego elementu, którego części wymienione zostają na poziomie niższym. Najniższy poziom składa się z elementów dalej nie rozwijanych;
- informację o relacjach pomiędzy wyróżnionymi poziomami.