Zaloguj się

segmentacja rynku

market segmenting

Proces podziału jednorodnego rynku na jeszcze bardziej jednorodne segmenty rynku.