Zaloguj się

semikontenerowiec

semicontainership

Statek, który jest przystosowany do przewozu zarówno różnych ładunków, jak i wyłącznie wielkich kontenerów, przynajmniej w jednej specjalnie do tego przygotowanej ładowni. Inna nazwa: statek kombinowany.
Zobacz też: