Zaloguj się

seria produkcyjna

total series

Ilość danego wyrobu finalnego wytwarzana bez dłuższych przerw w produkcji.
Zobacz też: