Zaloguj się

cykl przerobu

rework lead time

Czas niezbędny na przeróbkę (wprowadzenie istotnych zmian) wykonanego wyrobu.