Zaloguj się

sezonowy rozkład sprzedaży

seasonal sales pattern

Powtarzająca się co roku zmiana dotycząca poziomu sprzedaży miesięcznych w stosunku do poziomu trendu, wyrażona za pomocą 12 wskaźników sezonowych sprzedaży.