Zaloguj się

SGLN

Serialized Global Location Number

Zob. Seryjny Globalny Numer Lokalizacyjny.