Zaloguj się

sieć wirtualnego wytwarzania

virtual manufacturing network

Rozwiązanie powstałe na skutek zastosowania osiągnięć z zakresu wirtualnego wytwarzania. Czasowo działająca sieć niezależnych przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców
i usługodawców (często konkurujących ze sobą) powiązana za pomocą technologii informatycznych dla lepszego wykorzystania zasobów, wiedzy i umiejętności każdego z uczestników, redukcji kosztów i zapewnienia sobie dostępu do określonych rynków. Zob. wirtualne wytwarzanie.
Zobacz też: