Zaloguj się

agregacja

aggregation

Łączenie części na podstawie pewnych kryteriów w celu tworzenia zestawów; zestawy te, opracowane z konkretnego punktu widzenia lub z uwagi na zaplanowane dla nich funkcje, tworzyć mają całość. Powstałe zestawy mogą znów być kombinowane w celu formowania nowych zestawów.