Zaloguj się

cykl przezbrojenia

build cycle

Okres między poważnymi przezbrojeniami, rozpatrywany przy harmonogramowaniu powtarzalnej produkcji względnie stałego asortymentu wyrobów. W języku polskim termin ten jest odnoszony zwykle do jednostki produkcyjnej - mówimy o cyklu gniazda lub linii.