Zaloguj się

silos

silo, storage bin

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie oraz wysokim stosunkiem wysokości h komory do mniejszego wymiary poziomego s (h/s 3 1,5), przeznaczone także do składowania materiałów sypkich.