Zaloguj się

skaner wielokierunkowy

multi-directional scanner

Skaner, który podobnie jak skaner wbudowany w ladę kasową, może odczytywać sym­bole bez względu na ich orientację w płaszczyźnie równoległej lub niemal równoległej do portu wyjściowego skanera.