Zaloguj się

składowanie w układzie blokowym

block storage

Ułożenie zapasów bez zachowania bezpośredniego dostępu do każdej jednostki zapasu lub ich stosu.