Zaloguj się

skrócony odczyt

short read

Odczytanie znaczącego, krótszego symbolu w obrębie symbolu dłuższego, przedstawio­nego w tej samej lub w innej symbolice.