Zaloguj się

specyfikacja produktu

product specification

Podanie cech, którym będzie odpowiadał dany produkt.
Zobacz też: