Zaloguj się

spływ ujęty w harmonogramie

scheduled receipt

W planowaniu zapotrzebowania materiałowego uruchomionezlecenia produkcyjne lub będące w trakcie realizacji dostawy, traktowane jako część zapasu dostępnego w momencie obliczania zapotrzebowania netto. Wielkości i terminy tych zamówień/zleceń nie są przez system aktualizowane. Nie są one również dalej rozwijane, ponieważ zgodnie z logiką planowania zapotrzebowania materiałowego, zapotrzebowania z nich wynikające określone zostały przy wprowadzaniu tych zamówień/zleceń do planu zapotrzebowania. Zob. zapotrzebowanie netto.