Zaloguj się

sprzedaż normalna

normal sales

Sprzedaż faktyczna lub planowana, po wyeliminowaniu przypadkowych fluktuacji.