Zaloguj się

sprzężenie zwrotne

feedback

1. Przesyłanie informacji zwrotnej do ośrodka planowaniabędące reakcją na uzyskaną na wcześniejszym etapie informację od tego ośrodka (dotyczącą np. planów, kosztorysów, zakupów, zamówień, danych na temat faktycznego przepływu towarów). Sprzężenie zwrotne pozwala na dokonanie korekt. Sprzężenie zwrotne z niższego poziomu planowania na poziom wyższy, zawierające na przykład informację, że konkretnych planów nie uda się wdrożyć.
2. Przekazywanie informacji na temat wyników uzyskiwanych na różnych poziomach planowania. Informacja od dostawcy do klienta o tym, że dane zamówienie nie zostanie wykonane na czas.