Zaloguj się

standardowe obliczanie cyfry kontrolnej GS1

GS1 Check Digit Calculation

Algorytm w ramach Systemu GS1 służący obliczaniu cyfry kontrolnej w celu weryfikacji poprawności danych.