Zaloguj się

statek wielozadaniowy

multi purpose vessel

Statek zaprojektowany do przewozu różnego typu drobnicy, ładunków masowych, ładunków ciężkich i/lub skonteneryzowanych. Inna nazwa: transportowiec wielozadaniowy (multi purpose carrier).