Zaloguj się

status dostawy

delivery status

Parametr wskazujący, czy po realizacji danej dostawy oczekiwać należy dalszych dostaw związanych z tym samym zamówieniem.