Zaloguj się

statystyczne wyliczanie zapotrzebowania

stochastic requirements calculation

Określanie wielkości zapotrzebowania w okresach przyszłych na podstawie ekstrapolacji danych o zużyciu w przeszłości, przy wykorzystaniu analizy statystycznych rozkładów zużycia.