Zaloguj się

stawka dla drobnicy

General Cargo Rate - GCR

Stawka stosowana dla towarów standardowych.