Zaloguj się

stawka krajowa

domestic rate

Stawka stosowana wewnątrz danego kraju i w większości przypadków spełniająca specjalne warunki, inne niż warunki stawiane przez IATA.