Zaloguj się

stawka odcinkowa

sectional rate

Stawka ustanowiona przez planowego przewoźnika powietrznego na pewien odcinek trasy bezpośredniej.