Zaloguj się

stawka proporcjonalna

proportional rate

Stawka używana w kombinacji z innymi stawkami w celu ustalenia wysokości stawki bezpośredniej.