Zaloguj się

stawka rozdzielna

prorate

Część stawki lub opłaty łącznej uzyskana poprzez rozdział.