Zaloguj się

stawka sprecyzowana

specified rate

Stawka wyszczególniona w rezolucji konferencji na temat koordynacji taryf towarowych organizowanej przez IATA.