Zaloguj się

stawka za ładunek

freight collect

Stawka wraz z opłatami, które uiszcza odbiorca.