Zaloguj się

sterowanie dystrybucją fizyczną

physical distribution control

Termin wspólny dla wszystkich rodzajów planowania związanego bezpośrednio z fizyczną dystrybucją przepływu towarów.