Zaloguj się

sterowanie zapasami wg klasyfikacji ABC

ABC stock control

Sterowanie zapasami oparte na przeprowadzonej analizie ABC. Zob. analiza ABC.