Zaloguj się

stojaki magazynowe

warehousing stands

Urządzenia stałe przeznaczone do składowania materiałów przez oparcie ich o elementy konstrukcyjne.