Zaloguj się

strategia dotycząca zapasów

stock policy

Ogół stałych w dłuższym okresie zasad dotyczących kształtowania poziomu i lokalizacji zapasów.