Zaloguj się

strategiczne podejście do relacji z dostawcami

suppliers partnership as strategy

Osiąganie przez odbiorcę przewagi konkurencyjnej drogąrozwinięcia bliskiej współpracy z niewielką grupą celowo dobranych dostawców. Główne wyróżniki strategicznego podejścia do relacji z dostawcami to: oparcie współpracy na długookresowych porozumieniach, utrzymywanie stałych zasad współpracy w długich okresach, wymiana informacji oparta na wzajemnym zaufaniu, włączenie dostawców w system strategicznego planowania odbiorcy, współpraca w zakresie wypracowywania zysku, podział wypracowanego zysku proporcjonalnie do zaangażowania się partnerów współpracy, wspólny udział w ewentualnie ponoszonych stratach.