Zaloguj się

cykl wytwarzania

manufacturing lead time

Okres niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu, łącznie z przygotowaniem stanowisk i czasem wszystkich koniecznych przerw.