Zaloguj się

strefa wolnocłowa

duty free zone

Obszar, na którym można składować i przechowywać towary bez konieczności uiszczania opłat celnych.