Zaloguj się

strona powiadamiana o dostawie

notify party

Strona (nie odbiorca), którą należy poinformować o nadejściu towarów.