Zaloguj się

struktura dystrybucji

distribution structure

Ogół kanałów dystrybucji, którymi przepływa produkt lub grupa produktów w ich drodze od producenta do klienta.